Leerlijn Theater

In de lessen van de Leerlijn Theater gaat het erom dat leerlingen de expressiemogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen. Drama levert een bijdrage aan het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden. Het spreekt authentiek kwaliteiten en talenten aan en maakt deze zichtbaar. 

Leerlijn Theater

  • In de theaterles verbeelden de kinderen gevoelens, ideeën, gebeurtenissen en personages.
  • Ze leren door middel van spelsituaties met anderen te communiceren.
  • Ze krijgen inzicht in de opbouw van een rol en een verhaal, het gebruik van decor en kleding en de overdracht naar een publiek.
  • Ze maken kennis met professioneel theater en de manier waarop een voorstelling tot stand komt en gebruiken deze kennis bij het maken van hun eigen theatervoorstellingen.
  • Leerlingen werken samen en leren op elkaar in te spelen, en relaties te leggen tussen de verbeelde werkelijkheid van het spel en de dagelijkse werkelijkheid.
  • Via dramatisch spel leren ze deze werkelijkheid ervaren, analyseren en interpreteren en leren ze bewuster omgaan met hun eigen gedrag en dat van anderen.

Maar bovenal is toneelspelen heel erg leuk om te doen!

 

Groep 1 pdfT1.1 De speelgoedwinkel  pdfT1.2 Circus  
Groep 2 pdfT2.1 Beroepen in een levend schilderij pdf T2.2 Een reis door Emotieland  
Groep 3 pdfT3.1 Waar ben je pdfT3.2 Wat is er aan de hand  
Groep 4 pdfT4.1 De Emotiebus  pdfT4.2 Wie belt er aan de deur  
Groep 5 pdfT5.1 Woessie woessie pdfT5.2 Kleren maken de man  
Groep 6 pdfT6.1 Het conflict pdfT6.2 Improviseren met stoelen  
Groep 7  pdfT7.1 Dat zeg ik pdfT7.2 Hoge lage status  
Groep 8 pdfT8.1 Soap pdfT8.2 Van thema tot toneelstuk  
       
Bijlage 1 pdfCulturele competenties Bijlage 12 pdfGebeurtenissen - dialoogjes
Bijlage 2 pdfWaarom de leerlijn Theater? Bijlage 13  pdfGebeurtenissen - situaties
Bijlage 3 pdfBeoordeling van theaterlessen Bijlage 14 pdfBeroepenplaatjes
Bijlage 4 pdfKijkwijzer theater Bijlage 15 pdfDierenplaatjes
Bijlage 5 pdfBasisvragen theaterbezoek  Bijlage 16  pdfSoap storyboard 
Bijlage 6  pdfDraaiboek voor theatervoorstelling Bijlage 17  pdfCamerastanden     
Bijlage 7 pdfThema's Bijlage 18    pdfWaar?      
Bijlage 8 pdfWie en waar?    
Bijlage 9 pdfWanneer?  Alle bestanden in één document:  
Bijlage 10 pdfHandeling A en B pdfLeerlijn Theater  
Bijlage 11 pdfGebeurtenissen - gebeurtenissen     
       

mappen leerlijnen

 

De leerlijnen op deze website mogen met bronvermelding vrij gebruikt worden.