Leerlijn Theater

In de lessen van de Leerlijn Theater gaat het erom dat leerlingen de expressiemogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen. Drama levert een bijdrage aan het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden. Het spreekt authentiek kwaliteiten en talenten aan en maakt deze zichtbaar. 

Leerlijn Theater

  • In de theaterles verbeelden de kinderen gevoelens, ideeën, gebeurtenissen en personages.
  • Ze leren door middel van spelsituaties met anderen te communiceren.
  • Ze krijgen inzicht in de opbouw van een rol en een verhaal, het gebruik van decor en kleding en de overdracht naar een publiek.
  • Ze maken kennis met professioneel theater en de manier waarop een voorstelling tot stand komt en gebruiken deze kennis bij het maken van hun eigen theatervoorstellingen.
  • Leerlingen werken samen en leren op elkaar in te spelen, en relaties te leggen tussen de verbeelde werkelijkheid van het spel en de dagelijkse werkelijkheid.
  • Via dramatisch spel leren ze deze werkelijkheid ervaren, analyseren en interpreteren en leren ze bewuster omgaan met hun eigen gedrag en dat van anderen.

Maar bovenal is toneelspelen heel erg leuk om te doen!

Op www.cultuurtrein.nl/theater vind je alle linkjes die je nodig hebt om de theaterlessen te kunnen geven. Met deze muzieklinkjes en voorbeeld- en instructiefilmpjes wordt het geven van een theaterles een feestje! 
Vraag via de inloggegevens aan.

Internetadressen en -bronnen veranderen of verdwijnen soms. Om die reden zijn alle externe links waarnaar in de lessen wordt verwezen te vinden via www.cultuurtrein.nl/links, waar ze regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd worden.

Vind je het lastig om te beginnen aan een leerlijn, dan voorziet de Cultuurtrein ook in co-teaching, waarbij je samen met een vakdocent de eerste lessen geeft en feedback ontvangt. Voor het hele team is er een teamtraining bij de leerlijn.

Groep 1 pdfT1.1 De speelgoedwinkel  pdfT1.2 Circus
Groep 2 pdfT2.1 Beroepen in een levend schilderij pdf T2.2 Een reis door Emotieland
Groep 3 pdfT3.1 Waar ben je? pdfT3.2 Wat is er aan de hand?
Groep 4 pdfT4.1 De Emotiebus/bios pdfT4.2 Wie belt er aan de deur?
Groep 5 pdfT5.1 Jabber pdfT5.2 Hoedjesrestaurant
Groep 6 pdfT6.1 Het conflict pdfT6.2 Improviseren met stoelen
Groep 7  pdfT7.1 Dat zeg ik pdfT7.2 Hoge lage status
Groep 8 pdfT8.1 Soap pdfT8.2 Van thema tot toneelstuk
    
Bijlage 1 pdfLeerdoelen Theater

Klik hier voor een overzicht van alle links waarnaar in de lessen wordt verwezen.

Log in om gebruik te maken van de muziek en instructiefilmpjes die bij de lessen horen.


   
Bijlage 2 pdfWaarom de leerlijn Theater?
Bijlage 3 pdfBeoordeling van theaterlessen
Bijlage 4 pdfKijkwijzer theater
Bijlage 5 pdfBasisvragen theaterbezoek 
Bijlage 8 pdfWie en waar?
Bijlage 9 pdfWanneer?
Bijlage 10 pdfHandeling A en B
Bijlage 11 pdfGebeurtenissen
Bijlage 12 pdfDialoogjes
Bijlage 13  pdfSituaties
Bijlage 14 pdfBeroepenplaatjes
Bijlage 15 pdfDierenplaatjes
Bijlage 16  pdfSoap storyboard 
Bijlage 17  pdfCamerastanden 
Bijlage 18 pdfWaar? 

mappen leerlijnen

 

De leerlijnen op deze website mogen met bronvermelding vrij gebruikt worden.