De Cultuurtrein bevordert de deskundigheid van de scholen en culturele instellingen in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland op het gebied van cultuureducatie. Scholen/schoolteams worden hiervoor op maat begeleid en culturele instellingen kunnen scholing ontvangen op het gebied van didactische en pedagogische vaardigheden en het maken van een goed educatief project.

De begeleiding en deskundigheidsbevordering is altijd gericht op het inbedden van cultuureducatie in het curriculum van de school en het vergroten van de kennis en mogelijkheden van een culturele instelling om deze inbedding te ondersteunen. Onder de diverse items vind je meer uitleg over het aanbod.

Ben je geïnteresseerd in deelname en wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw school of culturele instelling, neem dan contact op met Charmaine Hulsbosch, cultuurtrein@bibliotheekoostland.nl.

Trainingen voor scholen

Teamtraining Beeldend

Scholen en schoolteams kunnen op diverse manieren door de Cultuurtrein worden begeleid en getraind. De Cultuurtrein heeft inmiddels een groot aanbod van doorlopende leerlijnen, teamtrainingen en co-teachingtrajecten om de deskundigheid te vergroten. Inhoudelijke kennis en kunde worden tijdens inspiratiemiddagen en extra scholing voor ICC'ers en leerkrachten verdiept.

Trainingen voor culturele instellingen

TT Dans Jays place1

Vanaf de start in 2013 zijn diverse culturele instellingen actief betrokken bij de Cultuurtrein. Zij verzorgen cultuureducatieprogramma’s op de deelnemende scholen, implementeren doorlopende leerlijnen en geven teamtrainingen en co-teaching aan leerkrachten.  K in de WolstraatBibliotheek OostlandJay's PlaceTheater Vlammen,  De ActeerschuurMuziekpandKunstbreakMuziekvereniging ExcelsiorHeliconToiToiToi MusicaltheaterBalletstudio Belinda,  en Y-werk,  zetten zich in om cultuureducatie op de scholen in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland te professionaliseren.

De Cultuurtrein ondersteunt culturele organisaties bij hun professionalisering. Daarvoor worden trainingen aangeboden op het gebied van het ontwikkelen van een goed educatief project of het ontwikkelen van didactische vaardigheden.