Co teachingCo-teaching wordt door de Cultuurtrein aangeboden wanneer de school aangeeft dat extra ondersteuning gewenst is bij het implementeren van een leerlijn.

De co-teaching wordt altijd op maat en in overleg met de ICC'er en eventueel een aantal leerkrachten gemaakt. Deze extra begeleiding heeft tot doel een verdieping aan te brengen in het kunnen uitvoeren van een leerlijn. Co-teaching is altijd een vervolg en/of aanvulling op een teamtraining.