Het programma van De Cultuurtrein omvat zeven Leerlijnen: Beeldende Vorming, Dans, Literatuur, Mediawijsheid, Theater, Muziek en Erfgoed. Elke leerlijn bevat 16 lessen, 2 lessen per groep, van groep 1 tot en met groep 8. De leerdoelen van iedere les worden beschreven, uitgaande van de kerndoelen van TULE. Een les bevat zowel een actief, reflectief en receptief deel.

De leerlingen leren beeldende kunst, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken. Om zichzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen. Ze leren reflecteren op eigen werk en dat van anderen. Spelenderwijs en onderzoekend verwerven ze kennis van vele vormen van kunstzinnige uitingen.

De lessen bieden veel ruimte voor individuele expressie, experiment, creativiteit, samenwerking en voeden de verbeelding. De beschreven lessen zijn kant-en-klaar, maar zijn ook bedoeld als voorbeeld en inspiratiebron en er kan naar hartenlust gevarieerd worden door de leerkrachten.