De machinisten van de Cultuurtrein 

Charmaine Hulsbosch (Regionale CMK-projectleider) Ymke Schenk

Sinds 2013 werkzaam voor de Cultuurtrein, aanvankelijk als theaterdocent en teamtrainer. Sinds 2020 werkzaam als regionale projectleider.

Met ruime ervaring in het primair en voortgezet onderwijs creëert zij op een natuurlijke en constructieve manier draagvlak voor de kunstvakken bij schoolteams en legt verbindingen tussen culturele aanbieders en scholen.

Website

e-mail:  


RianRian Hoofs (Projectcoördinator)

Werkzaam bij Bibliotheek Oostland als Hoofd Vakteam Jeugd en Jongeren. In 2012 gevraagd door gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp om een projectplan te schrijven voor CmK, dit omdat de bibliotheek de grootste culturele instelling is binnen beide gemeenten. Oorspronkelijk als penvoerder gestart bij de Cultuurtrein, maar inmiddels werkzaam als projectcoördinator.

e-mail:


TanjaTanja Verspeek (Ondersteunend Coördinator) 

Begon in 2003 bij bibliotheek Pijnacker-Nootdorp als hoofd van de jeugdafdeling. Vanaf de fusie met Lansingerland in 2009 lid van het Vakteam Jeugd en Jongeren Bibliotheek Oostland. Sinds 2019 daarnaast werkzaam voor de Cultuurtrein.

Tanja's werkzaamheden voor de basisscholen vanuit de bibliotheek en vanuit de Cultuurtrein hebben veel raakvlakken, een vaak nuttige koppeling. Haar taken voor de Cultuurtrein zijn vooral administratief.

e-mail: