• Dans Slide2
  • Langgeleden Slide
  • Kleikopje Slide
  • Dans Slide2
  • Langgeleden Slide
  • Kleikopje Slide

De Cultuurtrein: de E-lijn

De Cultuurtrein: de E-lijn is de naam voor een programmaplan dat is geschreven in opdracht van de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp door Bibliotheek Oostland, in samenwerking met Kunstgebouw. Doel is te werken aan implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie in het basisonderwijs.

Dit gebeurt door het cultuuronderwijs van basisschoolleerlingen in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland te ondersteunen door vraaggericht trainingen, lessen, co-teaching, inspiratie en scholing aan te bieden en de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders te bevorderen. Leerlingen ontwikkelen via deze leerlijnen hun creatieve vaardigheden en leerkrachten vergroten via training en co-teaching hun deskundigheid op het gebied van cultuureducatie.

Lees meer

Bibliotheekoostland
Cultuureducatiemetkwaliteit
Fondsvoorcultuurparticipatie
Kunstgebouw