In de teamtraining theater ervaren leerkrachten het belang en het plezier van theaterlessen op school. Ook informatie over het belang van cultuureducatie op school wordt gedeeld en besproken.

Tijdens de training wordt gewerkt met verschillende spelopdrachten uit de leerlijn theater: ervaren hoe het is om eens een ander te spelen en anders naar elkaar te kijken, bewust worden van de samenhang tussen beweging en activering van het brein. Het komt allemaal aan bod.
In het tweede deel van de training wordt gewerkt aan het zelf kunnen geven van een theater les en wordt vanuit improvisatie een scène gemaakt.

Leerkrachten zijn, na het volgen van de training, in staat om zelf theater lessen in de klas te geven.