Gelaarsde PoesHet Stanislas Pijnacker is een scholengemeenschap die veel waarde hecht aan cultuur en creativiteit. Naast tekenen, muziek en theater in het lesrooster, zijn er ook cultuurprojectweken.

Evenals vorig jaar is er in oktober een kunstproject, waarbij de leerlingen van 4VWO aan de slag gaan met een vakoverstijgend project rond geschiedenis en muziek/drama. De leerlingen gaan zich twee dagen lang verdiepen in de geschiedenis van de mens en de bijbehorende culturele gebeurtenissen.

Op de eerste dag doen ze onderzoek naar de onderwerpen met behulp van vakdocenten. Ze gaan in groepen op zoek naar de culturele uitingen tijdens of na een bepaalde historische gebeurtenis/ periode. Elke groep krijgt een andere historische gebeurtenis of periode toegewezen.

Op de tweede dag gaan ze met ervaren externe muzikanten iets creëren wat in dezelfde tijdgeest moet passen als de periode/gebeurtenis waar ze onderzoek naar hebben gedaan. Het moet per groep duidelijk worden op welke periode/gebeurtenis hun creatie is gebaseerd, zonder dat ze dit vertellen. In het theater kunnen de leerlingen gebruik maken van techniek, muziekinstrumenten, geluids- en/of lichteffecten om hun creatie zoveel mogelijk eigen te maken. Aan het einde van de tweede dag presenteren de leerlingen wat ze hebben gecreëerd in het theater.

Daarnaast biedt de school een naschools programma aan, FlexChallenge, waarbij de leerlingen de kans krijgt zich persoonlijk, creatief, cultureel, sociaal en sportief te ontwikkelen. Een onderdeel daarvan was afgelopen jaar de musical De Gelaarsde Poes.

De Gelaarsde Poes: een musical

Op 3 en 4 juni presenteerden de leerlingen van het Stanislascollege Pijnacker de musical “De Gelaarsde Poes” in CulturA & Zo in Nootdorp. Vanaf november 2022 tot eind mei 2023 werd er hard gewerkt aan de uitvoering van deze parodie op het sprookje De Gelaarsde Kat. 

MyFlex

De school werkt sinds het begin van het afgelopen schooljaar met MyFlex, waarbij leerlingen naast de reguliere lessen kiezen voor FlexSupport (extra uitleg), FlexStudy (zelfstandig werken) of FlexChallenge (extra uitdaging). Daardoor krijgen ze de mogelijkheid om kennis te maken met nieuwe vaardigheden. Er was keuze uit diverse disciplines (zang, dans, muziek, spel en decorbouw) en alle werden begeleid door vakdocenten.

Een groep van ruim dertig leerlingen ging graag de uitdaging aan om een eigen musical neer te zetten. Zij speelden in het stuk, verzorgden zelf de muziek en vormden ook de stage-crew. 

De generale...

Op vrijdagochtend 2 juni werden ze gastvrij ontvangen in het theater van CulturA & Zo en kon het feest beginnen. Iedereen stond klaar om samen te werken. In teams werd het decor opgebouwd, de instrumenten van de band geïnstalleerd, de kleedkamer ingeruimd en alle kostuums en rekwisieten uitgezocht en startklaar gelegd. De techniek werd geïnstalleerd, de soundcheck en de technische doorloop werden gedaan en daarna konden ze beginnen met de generale repetitie. Heel spannend voor de leerlingen omdat het harde werken van alle maanden nu bij elkaar kwam, maar het resultaat was om trots op te zijn.

De uitvoering

De voorstellingen op 3 en 4 juni werden goed bezocht, met op zowel zaterdag- als zondagavond bijna een volle zaal. Dat was natuurlijk heel fijn want de betrokkenheid van de bezoekers wordt gevoeld als support en waardering. Ook de schoolleiding was heel enthousiast, wat erin resulteert dat de musical een jaarlijkse traditie van het Stanislascollege Pijnacker wordt. Fantastisch nieuws!

Het effect

Wat een FlexChallenge als musical zo belangrijk en waardevol maakt is dat jongeren bezig zijn om hun creativiteit in te zetten en verder te ontwikkelen. Spelenderwijs leren ze om samen te werken, uitdagingen niet uit de weg te gaan, door te zetten als het soms even tegen zit, uit hun comfortzone te stappen door iets nieuws te proberen, voor publiek te spelen en - ook heel belangijk - om nieuwe sociale contacten te maken buiten eigen groep en leeftijdscategorie.
Zo zie je verbindingen ontstaan die leiden tot vriendschappen. Het spelen in een echt theater is daarbij een ervaring op zich - zeker voor diegenen voor wie dit de eerste keer was - en er ontstaat een samenhang tussen de maatschappij en de school.

Het Stanislas kijkt terug op een geslaagde productie en dankt de Cultuurtrein om dit mogelijk te maken.