Het plezier van muziek maken en beleven in de klas

Muziek
In de Teamtraining Muziek ervaren leerkrachten het belang en het plezier van muzieklessen op school en maken kennis met de invloed die muziek heeft op ons brein. Er wordt uitleg gegeven over muziekbegrippen die in de leerlijn aan bod komen en er wordt in de opdrachten met deze begrippen gewerkt. Ook wordt aandacht besteed aan verschillende muzikale vaardigheden uit de leerlijn.

De leerkrachten ervaren, door praktische opdrachten, hoe het is om samen te zingen, samen muziek te maken en leiding te geven aan een groep die muziek maakt. Hierdoor zullen ze beter toegerust zijn om met leerlingen te luisteren naar muziek, zelf muziek te maken en erop te reflecteren.