21 eeuwse vaardigheden

Tijdens de teamtraining wordt er gekeken naar de opbouw, de focus en de mogelijkheden van de leerlijn om zelf een les af te stemmen op bijvoorbeeld de actualiteit. Tevens verhoogt de training het besef van de gemedialiseerde samenleving en geeft inzicht in de technologische kansen van de digitale cultuur.

Mediawijsheid is een breed begrip. Het doel is dat leerlingen bewust en actief alle beschikbare media – zowel digitaal als analoog – leren inzetten om de kwaliteit van het eigen leven te vergroten en ervoor te zorgen dat zij optimaal kunnen deelnemen aan de wereld om zich heen. Door in elk leerjaar competenties te trainen, reikt u als team de leerlingen kennis en vaardigheden aan voor een actieve deelname aan onze mediasamenleving.

Bij mediawijsheid gaat het niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om competenties als informatieverwerking, begrip, zelfinzicht (reflectie) en het vermogen om problemen zelfstandig op te lossen of nieuwe creatieve toepassingen te ontwikkelen door het inzetten van media. Tijdens de training wordt het vernieuwde en herziene Mediawijsheid Competentiemodel 2021 van Mediawijzer.net uitgelegd en toegelicht.