Teamtraining Beeldend

Tijdens de teamtraining beeldend voor de leerkrachten besteden we aandacht aan de drie aspecten Kijken, Maken en Verwoorden die in de beeldende leerlijn als uitgangspunt worden genomen. Hoe kun je deze drie onderdelen van de leerlijn goed aan bod laten komen met leerlingen van verschillende leeftijden en waar moet je dan rekening mee houden.

Maar ook besteden we aandacht aan de vraag: wat wil jij de leerlingen leren over beeldend werken en hoe kun je dat vormgeven? Het actief bezig zijn is in de training van groot belang; de leerkrachten gaan aan de slag met een aantal lessen en materialen uit de beeldende leerlijn. Samenwerken, onderzoeken, experimenteren, zélf ervaren en kijken naar kunst en reflecteren op elkaars werk is belangrijk.