Inspiratiemiddag3Op woensdagmiddag 1 november vindt de jaarlijkse inspiratiemiddag plaats, met als thema Vakintegratie. Ditmaal op CBS Prins Willem-Alexander in Berkel en Rodenrijs. 

Integratie van cultuureducatie met andere vakken

Cultuureducatie omvat hoe wij naar de wereld en onszelf kijken. Daarmee biedt het veel kansen om vanuit cultuureducatie de samenhang op te zoeken met andere vakgebieden. Die samenhang kan betrekking hebben op het thema, het onderwerp maar ook op vaardigheden. Er ontstaat een win-winsituatie doordat er (vakinhoudelijke) doelen worden behaald van zowel het kunstvak als het vak wereldoriëntatie.

We spreken dan van vakinhoudelijke integratie en dat is de rode draad van de inspiratiemiddag, met diverse workshops voor onder- en bovenbouw.
Inschrijven kan via het formulier onderaan deze pagina.

D E   W O R K S H O P S 

  • Kunst en Technologie
  • Taal en Theater
  • Photocrop en wonderkruipsels

Programma:

14:00: Inloop met koffie en thee
14:15: 1e ronde workshops
15:15: Pauze met snacks en een drankje
15:45: 2e ronde workshops
16:45: Afsluiting

We nodigen je van harte uit om deze middag alleen, met collega’s of met het hele team aan de slag te gaan met de diverse aspecten van Cultuureducatie met Kwaliteit. Dus geef het door aan het team van je school! 
Als jullie school een continurooster heeft kun je ook alleen een workshop in de 2e ronde volgen.

Workshops Inspiratiemiddag

 

Datum  Woensdagmiddag 1 november 2023 
Plaats CBS Prins Willem-Alexander (PWA), Chrysantenhof 18, Berkel en Rodenrijs (zij-ingang schoolplein)
Tijd 14:00 – 16:45 uur 
Voor  ICC’ers, leerkrachten, schooldirecties en culturele instellingen 

 

Deze middag kan worden opgevoerd als nascholingsuren.