CoachingVoor sommigen is het misschien wat verwarrend, een cultuurcoach èn de Cultuurtrein in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Wie doet nu wat?

In een notendop:

  • De Cultuurtrein heeft als taak om cultuureducatie in het curriculum op alle basisscholen in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp te bewerkstelligen. Dit doen wij door middel van het implementeren van kunstzinnige leerlijnen en deskundigheidsbevordering bij de leerkrachten en culturele aanbieders uit de regio.
  • In Pijnacker-Nootdorp werkt de Cultuurtrein samen met Team4Talent, dat pakketten aanbiedt aan basisscholen en buitenschoolse opvang (BSO) op het gebied van Sport en Cultuur. Voor Cultuur is dat met een aanbod i.s.m. Bibliotheek Oostland. De programma’s worden uitgevoerd door een Cultuurcoach Theater en Muziek (Joyce van de Merwe), een Cultuurcoach Kunst en Techniek (Cheryl Bijleveld) en een Taal- en Mediacoach (Marion Schoor). Dit Cultuurmenu bestaat uit verschillende losse programma’s of lessenseries die gemakkelijk in te passen zijn in een doorgaande leerlijn cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid. Voor de BSO is er een vergelijkbaar aanbod met workshops. Scholen en BSO’s die een pakket afnemen van Team4Talent maken hier gratis gebruik van.
  • Daarnaast kunnen scholen en BSO buiten de school(tijden) voor culturele activiteiten op het gebied van kunst en sport terecht bij Ymke Schenk en in Pijnacker-Nootdorp bij Mienke Pouw. Zij stellen zich hieronder aan je voor. 
Ymke Schenk

Ymke Schenk (Cultuurcoach Lansingerland | Lansingerland Beweegt)

Mijn rol als cultuurcoach is om zoveel mogelijk inwoners op het gebied van cultuur en sport in beweging te krijgen. Graag ga ik met iedereen in gesprek om vragen, wensen en ideeën op te halen. Door middel van samenwerking en verbindingen leggen zet ik (gezamenlijke) projecten op, die onder meer gericht zijn op het buitenschoolse onderwijs en sociale domein.

Mocht je vragen of ideeën hebben, stuur dan een mailtje naar

 

 

Mienke Pouw (Cultuurcoördinator Pijnacker-Nootdorp)Mienke Pouw

Ik ben Mienke Pouw en ik ben sinds maart 2020 in dienst als cultuurcoördinator bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De functietitel zegt eigenlijk al wat ik doe: ik coördineer alle cultuur in onze gemeente. Ons gemeentebestuur (en ik ook!) vindt dat er gelijke creatieve kansen moeten zijn voor iedereen. Daarom leg ik verbindingen tussen cultuuraanbieders, gemeente en de bewoners, waardoor kunst en cultuur in Pijnacker-Nootdorp hopelijk het best tot zijn recht komt.

In mijn dagelijkse werkzaamheden betekent dit dat ik onder andere contact onderhoud met cultuuraanbieders en ervoor zorg dat cultuur beter zichtbaar is binnen onze gemeente. Maar ik informeer cultuuraanbieders ook over subsidies, fondsen, trends en bijvoorbeeld de compensatieregelingen vanuit de gemeente in het kader van corona. Dat klinkt behoorlijk allesomvattend, maar er zijn ook dingen die ik niet doe binnen de kunst en cultuur in Pijnacker-Nootdorp: ik geef niet zelf kunstlessen en ik hou mij ook niet bezig met kunst en cultuur in het onderwijs. Hier hebben we namelijk de Cultuurtrein en de cultuurcoaches van Team4Talent voor!

Mocht je vragen of ideeën hebben, stuur dan een mailtje naar 

 In de volgende nieuwsbrief zullen de drie cultuurcoaches van Team4Talent zich voorstellen.

Team4Talent logo 150