Bartholomeuskerk NootdorpIn Pijnacker-Nootdorp is veel overleg geweest hoe kunst en cultuur in de gemeente gestalte te geven en ook de Cultuurtrein speelt hierin een rol.

Creatief actief zijn is goed voor je ontwikkeling en voor je persoonlijkheidsvorming en dus een aandachtspunt voor de gemeente. De Cultuurnota is er het vruchtbare bewijs van. Een van de onderdelen is het programmaplan van de Cultuurtrein vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK):

“We richten ons middels kunst- en cultuuractiviteiten op de jeugd met onder andere de Erfgoedleerlijn”, legt coördinator van de Cultuurtrein Charmaine Hulsbosch uit. “Er zijn professionele lessen ontwikkeld waardoor kinderen kennis maken met de vele gemeentelijke- en rijksmonumenten in Pijnacker-Nootdorp. In samenwerking met onze historische verenigingen maken ze kennis met ons erfgoed. Daarin gaat het niet alleen over het gebouw, maar juist ook over je gevoel erbij, je waardering, het onder woorden brengen van mooi of lelijk. Ook over waarom die vrijwilligers hun werk doen en het ervaren dat je als oudere én als jongere daar ook een rol in kan spelen. Zo brengen we hopelijk jong en oud bij elkaar. Scholen kunnen zich via de Cultuurtrein ook aanmelden om kennis te maken met andere vormen van kunst en cultuur.”

In het NatuurlijkPN Magazine, editie december 2020, een artikel over hoe hier in de praktijk vorm aan wordt gegeven.

Naar het artikel