WeBlijvenBezigDuizenden verenigingen vrezen voor hun voortbestaan. Daarom is het Fonds voor Cultuurparticipatie de landelijke campagne #weblijvenbezig gestart.

Onder druk

Toneelverenigingen, fotoclubs, koren, fanfares, erfgoedgemeenschappen: allerlei groepen waar Nederlanders zich bij aansluiten om hun hobby uit te oefenen. Naast het uitoefenen van je passie heeft het Nederlandse verenigingsleven ook een brede maatschappelijke functie. Hier ontmoeten mensen elkaar en ontstaan er verbindingen tussen mensen met verschillende sociale achtergronden. Datzelfde geldt voor Kunst- en Cultuurcentra, die op dit moment door de coronamaatregelen beperkt zijn in hun aanbod. Zij staan allen onder druk door de beperkingen.

Campagne

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA starten daarom de campagne #weblijvenbezig als steun in de rug. De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote impact op de culturele sector. Op cultuurmakers van alle leeftijden en niet in de laatste plaats op de mogelijkmakers van cultuureducatie en -participatie. Grote én kleine organisaties. Er heerst grote onzekerheid bij de verenigingen en cursusinstituten over hoe lang het nog gaat duren en daarmee ook de vrees dat het aantal leden, vrijwilligers, deelnemers en cursisten verder afhaakt of terugloopt. En dat het voortbestaan van de vele centra, koren, erfgoedgemeenschappen, dansscholen etc. bedreigd wordt.

Plezier, geluk en gezondheid

Daarom nu de landelijke campagne #weblijvenbezig. De campagne helpt eraan te herinneren dat cultuurmaken plezier, geluk en gezondheid brengt. En laat zien dat dat nog steeds mogelijk is en hoe dat veilig kan. Hiermee hoopt de campagne verenigingen, groepen en kunst- en cultuurcentra te ondersteunen en tools te geven om hun achterban aan hen te blijven verbinden.

De campagne is voor, door en met de sector gemaakt met dank aan de vele enthousiaste cultuurmakers, Factorium Podiumkunsten en het Nederlands Openluchtmuseum. De campagne is vanaf 23 november op televisie en online van start gegaan.

Hoe ziet de campagne eruit?

  • In Nederland beoefenen 6,4 miljoen mensen van 6 jaar of ouder een kunstzinnige of creatieve activiteit in hun vrije tijd
  • 23 % van hen doet dat in verenigingsverband, wat betekent dat zo’n 1,5 miljoen Nederlanders lid zijn van een culturele of kunstzinnige vereniging
  • Zes op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder doet aan een vorm van cultuurbeoefening in de vrije tijd

 

Naar de website Weblijvenbezig.nl