CmKOndertussen hebben we bijna het einde van de CmK-2 periode bereikt en is het tijd met alle betrokkenen te gaan evalueren.

Fonds Cultuur Participatie (FCP) wil de voortgang en ontwikkeling van de Cultuurtrein evalueren in een slotmeting en heeft ons uitgenodigd om dit middels een online groepsgesprek te doen. Dit zal in januari 2021 plaatsvinden met o.a. ICC’ers, culturele instellingen en beleidsmedewerkers van de gemeente.

Aan de orde zullen komen:

  • implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie, met het doel doorgaande leerlijnen te verankeren in het onderwijs
  • inhoudelijke deskundigheid versterken van leerkrachten, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie
  • versterken van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving met het doel de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen

Er is een datumprikker verstuurd om in januari virtueel bij elkaar te komen. Vriendelijk verzoek aan alle betrokkenen die in te vullen, voor zover dat nog niet gebeurd is.