VooruitkijkenAlles ligt momenteel min of meer stil, maar gelukkig er is genoeg om op vooruit te kijken.

  • De richtlijnen en besluiten over de CmK3-periode 2021-2024 zijn voorlopig even uitgesteld. Dat geeft ons meer ruimte om goed na te denken over het nieuwe regioplan voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio Oostland. Hiervoor gaat projectcoördinator Charmaine Hulsbosch graag in gesprek met scholen en culturele instellingen en zal daarvoor afspraken inplannen.
  • De ICC-netwerkbijeenkomst staat vooralsnog gepland op 3 juni 2020 en de workshop ‘Cultuuronderwijs: zo pas je het in!’ van het Kunstgebouw is al geboekt. Uiteraard kijken wij of deze bijeenkomst volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen doorgang kan vinden. Juist in deze tijden is het zinvol bij elkaar te komen en onze ervaringen te delen, elkaar te ondersteunen en inspiratie op te doen tijdens een workshop.
  • Cultuurplatform netwerkbijeenkomst:  de Cultuurtrein en het Cultuurplatform van Pijnacker-Nootdorp zijn in gesprek over het organiseren van een bijeenkomst waar scholen en culturele instellingen uit de omgeving elkaar kunnen ontmoeten en inspireren, waar voorbeelden van geslaagde projecten uit de Cultuurtrein worden gegeven en waar een workshop van het Kunstgebouw wordt aangeboden om zo meer in te kunnen spelen op de vraag van scholen. Wij staan open voor goede ideeën en tips om deze bijeenkomst tot een succes te maken ()