De Cultuurtrein bevordert de deskundigheid van de scholen en culturele instellingen in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland op het gebied van cultuureducatie. Scholen/schoolteams worden hiervoor op maat begeleid en culturele instellingen kunnen scholing ontvangen op het gebied van didactische en pedagogische vaardigheden en het maken van een goed educatief project.

De begeleiding en deskundigheidsbevordering is altijd gericht op het inbedden van cultuureducatie in het curriculum van de school en het vergroten van de kennis en mogelijkheden van een culturele instelling om deze inbedding te ondersteunen. Onder de diverse items vind je meer uitleg over het aanbod.

Ben je geïnteresseerd in deelname en wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw school of culturele instelling, neem dan contact op met Charmaine Hulsbosch, cultuurtrein@bibliotheekoostland.nl.

Trainingen voor culturele instellingen

TT Dans Jays place1

Vanaf de start in 2013 zijn diverse culturele instellingen actief betrokken bij de Cultuurtrein. Zij verzorgen cultuureducatieprogramma’s op de deelnemende scholen, implementeren doorlopende leerlijnen en geven teamtrainingen en co-teaching aan leerkrachten.  K in de WolstraatBibliotheek OostlandJay's PlaceTheater Vlammen,  De ActeerschuurMuziekpandKunstbreakMuziekvereniging ExcelsiorHeliconToiToiToi MusicaltheaterBalletstudio Belinda,  en Y-werk,  zetten zich in om cultuureducatie op de scholen in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland te professionaliseren.

De Cultuurtrein ondersteunt culturele organisaties bij hun professionalisering. Daarvoor worden trainingen aangeboden op het gebied van het ontwikkelen van een goed educatief project of het ontwikkelen van didactische vaardigheden.  

 

 • Voert u als cultuuraanbieder projecten uit in het onderwijs, of wilt u onderzoeken of dit iets voor u is? Wilt u beter aansluiten bij de school en de leerlingen? Wilt u uw eigen vaardigheden verbeteren en zoekt u naar inspirerend lesmateriaal? In deze cursus ontdekt u waar uw kracht ligt als het gaat om werken in het onderwijs. U leert hoe u aan kunt sluiten bij de vraag van de school, en hoe u vanuit uw eigen discipline en achtergrond een optimale bijdrage levert aan het onderwijs. Tijdens een stage wordt u gecoacht en leert u zaken als lesopbouw en klassenmanagement in de praktijk. Gedurende de cursus werkt u samen met een basisschool. U gaat daar observeren, voert een gesprek met een groepsleerkracht en geeft een les of workshop voor die klas.

  Inhoud en werkwijze van de cursus
  Deze cursus is bestemd voor cultuuraanbieders en zelfstandige docenten die aan de slag willen voor de klas maar daarbij vragen hebben. Uw eigen leervraag staat centraal. Het is zeer gewenst om met z’n tweeën deel te nemen aan de cursus zodat u elkaar kunt inspireren en steun hebt aan elkaar. U wordt gekoppeld aan een school voor primair onderwijs in uw omgeving, waarmee u gedurende de cursus samenwerkt. Dit betekent dat u een aantal lessen bijwoont in een groep, een gesprek heeft met de leerkracht en/of Interne Cultuurcoördinator en dat u een workshop of les uitvoert in de klas. Tijdens de cursus krijgt u theorie die u direct in uw eigen programma leert toepassen. U wordt hierin gecoacht tijdens de cursus en u leert van elkaar. U krijgt feedback van de trainer en een leerkracht, en u gaat in gesprek met de school waar u uw project uit gaat voeren.

  De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 3 uur. De bijeenkomsten bestaan steeds uit een gezamenlijke start met theorie. Vervolgens werkt u zelfstandig in een werkgroepje aan uw eigen project, waarbij de docent u coacht. De bijeenkomst wordt weer gezamenlijk afgesloten. Tussen de bijeenkomsten in bezoekt u uw partnerschool en werkt u verder aan uw project.

  Bijeenkomst 1: Cultuuronderwijs in de basisschool | Eigen leervraag uitwerken | Observeren.
  Huiswerk: Bezoek basisschool | Interview met de betrokken leerkracht of ICC'er

  Bijeenkomst 2: Ontwikkeling van kinderen| Het nieuwe leren |Het Creatief Proces | Bronnen.
  Huiswerk: Ontwerpen van een creatieve opdracht. Onderzoeken van geschikte bronnen van lesmateriaal.

  Bijeenkomst 3: Klassenmanagement | Werkvormen | Lesplan maken.
  Huiswerk: Uitvoeren van les (-sen) in de basisschool of daarbuiten met de groep.

  Bijeenkomst 4: Presenteren van het geleerde, reflectie en vervolgstappen.

  Opbrengst cursus
  Na afloop hebt u praktijkervaring opgedaan in het onderwijs, bent u in staat om lessen te ontwerpen die aansluiten bij de vraag van de school en heeft u zicht op vervolgstappen.

  Overige informatie
  Duur: 4 bijeenkomsten van 3 uur
  Studielast: 24 uur
  Doelgroep: cultuuraanbieders op het gebied van de kunsten en erfgoed

  Informatie en aanmelden: cultuurtrein@bibliotheekoostland.nl

 • Didactiek van een creatieve les
  O.l.v. Kunstgebouw

  • Je krijgt concrete handvatten om je creatieve les vorm te geven met het denkkader procesgerichte didactiek.
  • Je verlegt je focus van het eindproduct naar het maakproces en leert hoe je creativiteit kunt ontwikkelen bij leerlingen.
  • Als vakdocent leer je hoe je dit creatieve proces kunt toepassen en hoe je kinderen kunt enthousiasmeren.
  • Na deze workshop herken je de stappen van het creatieve proces en kun je procesgerichte didactiek toepassen in de dagelijkse praktijk.

  Ontwerp zelf een creatieve les
  O.l.v. Kunstgebouw

  Je bent bekend met het denkkader procesgerichte didactiek, past het toe in je lessen, maar welk onderwerp is eigenlijk passend en prikkelend voor je creatieve les? Hoe wordt de opdracht betekenisvol voor de leerling en hoe zorg je voor eigenheid? Aan de hand van de fases van het creatieve proces ontwerp je een opzet voor een les die je direct met leerlingen kunt uitvoeren. Je ontdekt wat je kunt doen in welke stap van het creatieve proces.

  Na deze workshop kun je zelf creatieve lessen ontwikkelen en toepassen in de dagelijkse praktijk volgens het denkkader procesgerichte didactiek.

  Informatie en aanvragen: cultuurtrein@bibliotheekoostland.nl

 • Ieder jaar organiseert de Cultuurtrein in november een inspiratiemiddag met aansprekende workshops voor scholen en culturele instellingen. Leerkrachten, ICC'ers, schooldirecteuren, vakleerkrachten en educatief medewerkers van culturele instellingen ontmoeten elkaar en worden geïnspireerd door het volgen van uiteenlopende workshops.

  De volgende inspiratiemiddag is op:

  Woensdag 11 november 2020 op basisschool De Oosthoek (IJsvogellaan 14 in Bleiswijk) met o.a. de workshops 'Kijkkunst', 'Schaduwdoos', 'Reken- en taaldans' en 'Cultuurconnector'.