Leerlijn Theater

In de lessen van de Leerlijn Theater gaat het erom dat leerlingen de expressiemogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen. Drama levert een bijdrage aan het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden. Het spreekt authentiek kwaliteiten en talenten aan en maakt deze zichtbaar. 

Leerlijn Theater

  • In de theaterles verbeelden de kinderen gevoelens, ideeën, gebeurtenissen en personages.
  • Ze leren door middel van spelsituaties met anderen te communiceren.
  • Ze krijgen inzicht in de opbouw van een rol en een verhaal, het gebruik van decor en kleding en de overdracht naar een publiek.
  • Ze maken kennis met professioneel theater en de manier waarop een voorstelling tot stand komt en gebruiken deze kennis bij het maken van hun eigen theatervoorstellingen.
  • Leerlingen werken samen en leren op elkaar in te spelen, en relaties te leggen tussen de verbeelde werkelijkheid van het spel en de dagelijkse werkelijkheid.
  • Via dramatisch spel leren ze deze werkelijkheid ervaren, analyseren en interpreteren en leren ze bewuster omgaan met hun eigen gedrag en dat van anderen.

Maar bovenal is toneelspelen heel erg leuk om te doen!

 

Groep 1 pdfT1.1 De speelgoedwinkel  pdfT1.2 Circus  
Groep 2 pdfT2.1 Beroepen in een levend schilderij pdf T2.2 Een reis door Emotieland  
Groep 3 pdfT3.1 Waar ben je pdfT3.2 Wat is er aan de hand  
Groep 4 pdfT4.1 De Emotiebus  pdfT4.2 Wie belt er aan de deur  
Groep 5 pdfT5.1 Woessie woessie pdfT5.2 Kleren maken de man  
Groep 6 pdfT6.1 Het conflict pdfT6.2 Improviseren met stoelen  
Groep 7  pdfT7.1 Dat zeg ik pdfT7.2 Hoge lage status  
Groep 8 pdfT8.1 Soap pdfT8.2 Van thema tot toneelstuk  
       
Bijlage 1 pdfCulturele competenties Bijlage 12 pdfGebeurtenissen - dialoogjes
Bijlage 2 pdfWaarom de leerlijn Theater? Bijlage 13  pdfGebeurtenissen - situaties
Bijlage 3 pdfBeoordeling van theaterlessen Bijlage 14 pdfBeroepenplaatjes
Bijlage 4 pdfKijkwijzer theater Bijlage 15 pdfDierenplaatjes
Bijlage 5 pdfBasisvragen theaterbezoek  Bijlage 16  pdfSoap storyboard 
Bijlage 6  pdfDraaiboek voor theatervoorstelling Bijlage 17  pdfCamerastanden     
Bijlage 7 pdfThema's Bijlage 18    pdfWaar?      
Bijlage 8 pdfWie en waar?    
Bijlage 9 pdfWanneer?  Alle bestanden in één document:  
Bijlage 10 pdfHandeling A en B pdfLeerlijn Theater  
Bijlage 11 pdfGebeurtenissen - gebeurtenissen     
       

Lang geleden de SchatkaartOp CBS de Schatkaart heeft groep 5/6 meegedaan aan het project Lang Geleden. De kinderen komen hier in aanraking met veel verschillende soorten boeken die met geschiedenis te maken hebben. Zij genieten dan ook van de boekenkist in de klas waaruit zij kunnen kiezen. De verdieping wordt gezocht in de vorm van werkboekjes waarin verschillende soorten vragen gesteld worden over de gelezen boeken. Daarnaast is het fijne van het project dat de kinderen ook in aanraking komen met de geschiedenis van hun eigen woonplaats. Een rondleiding door de oudste straatjes van Pijnacker en een bezoek aan de dorpskerk maakt dit compleet. De verhalen over 'vroeger' boeien enorm, zeker wanneer de kinderen het met eigen ogen kunnen zien.

De afsluiting van het project met het bezoek van een schrijver is een spannende en leuke gebeurtenis. De schrijver die bij ons op bezoek kwam was Thijs Goverde. De kinderen werden meegenomen in de tijd van de ridders en konden al hun vragen over schrijvers (en ridders) stellen. Een ontzettend leerzaam project waar de kinderen van hebben genoten maar ook een project waardoor de kinderen extra gemotiveerd raken om meer te gaan lezen!

Een tijdje geleden kwam er een mevrouw van Bibliotheek Oostland bij ons op bezoek. Ze heette Tanja Verspeek. De eerste dag kwam ze met een kastje met allemaal laatjes. Per laatje liet ze zien wat ze bij zich had. In elk laatje zat een voorwerp. Ze vertelde alles over het onderwerp: Lang geleden. We kregen een hele kist met boeken in de klas. Die boeken gingen allemaal over geschiedenis. Het waren wel 40! Leesboeken, informatieboeken, zoekboeken, van alles. De boeken mochten we 6 weken hebben. We kregen ook een boekje waar we in mochten werken.

GoverdeEr kwam ook een ridder op bezoek, hij is schrijver en heet Thijs Goverde. Wij vonden hem allemaal grappig. Hij heeft ook een leesboekje met een handtekening gegeven aan ons. Wil je meer weten over deze schrijver, hij heeft ook een website: www.thijsgoverde.nl

Een paar weken later gingen we een historische wandeling maken. We liepen langs “De 7 Lindenlaan”. We zagen de 7 linden bomen staan. We zagen ook het huis “De tweeling” en waarom hij zo heet. We zagen de oude bakker wat nu een kapperszaak is. We zagen het wapen van Delfgauw aan de muur boven een huis. Voordat we gingen lopen had de mevrouw oude plaatjes laten zien waar wij langs gingen lopen. We liepen langs een oude sporthal en een oude school die nu erg verbrand is bij oud en nieuw. Die oude school is nu een computer winkel. En voor de school liepen we langs een soort badhuis waar je je kon wassen in bad of onder de douche. We zijn langs de Pauwmolen terug gaan lopen. Daar zagen wij nog kippen en schapen. Na een paar minuutjes lopen waren we weer terug op school. Toen we op school waren hebben we er alleen nog maar over kunnen praten hoe gezellig het was. Helaas moest de mevrouw weer terug naar huis. Toen de school voorbij was ging iedereen er nog over praten. Natuurlijk over de gezelligheid!!!!!!!!!! Het was een erg leuk project.

Heel veel groetjes groep 6b van basisschool Het Spectrum in Delfgauw.

Atelier van Katoen op de Winde jongen met beestAfgelopen jaar hebben wij ( groep 4 ) weer mogen deelnemen aan de lessen van Atelier van Katoen. Het is altijd een feest om onder de professionele leiding van juffrouw Karen en juffrouw Mylene de mooiste dingen te maken.
De eerste week werd er van klei een fantasiedier gemaakt. De kinderen leerden hoe ze de kop etc. uit het stuk klei konden halen zodat als het droog was er niets afviel. Ook een open bek was met behulp van spatels geen probleem.
De tweede week kregen de kinderen een stuk speksteen en was het de bedoeling om eerst goed naar de steen te kijken en daarna met behulp van vijlen schuren de steen vorm te geven. Heel bijzonder welke vormen hieruit tevoorschijn kwamen. Uiteindelijk werd er een koord doorheen gehaald en ging elk kind trots met zijn eigen hanger naar huis.
De derde week werd er van wol een viltschilderij gemaakt met als thema herfst. De kinderen legden allerlei soorten wol op een stuk stof, daarover heen gaas en heel veel zeep. Het was heel leuk om te zien hoe verwonderd de kinderen waren over het resultaat.
De vierde keer was de afsluiting en het verven van de fantasiedieren van klei. Alle kinderen waren het over één ding eens: Jammer dat het afgelopen is.