Cursus Intern Cultuurcoördinator

Het aanstellen van een interne cultuurcoördinator helpt scholen om cultuuronderwijs op de kaart te zetten. Met een ICC-er heb je een deskundige in huis die het cultuurbeleid vormgeeft, mogelijkheden van cultuurinstellingen kent en cultuurplannen ontwikkelt. Kunstgebouw leidt ICC-ers in Zuid-Holland op en houdt ze scherp.

Inhoud cursus
De cursus biedt bouwstenen voor een cultuurvisie en meerjarig actieplan, passend bij de identiteit van uw school. Er is aandacht binnen de cursus voor het verwerven van draagvlak in het team en het betrekken van de school bij het cultuurbeleid. Want cultuurbeleid moet je niet alleen schrijven, maar dat moet je vooral met elkaar vorm geven en doen. Vast onderdeel zijn de inspirerende ontmoetingen met culturele instellingen in de omgeving zodat men elkaar weet te vinden. Na afloop van de ICC-cursus kunnen er op aanvraag verdiepingsbijeenkomsten worden georganiseerd waarbij men ervaringen uit kan wisselen en nieuwe kennis op kan doen.

Opbrengst cursus
De ICC-cursus levert u en uw school het volgende op:
• Kennis van en inzicht in cultuuronderwijs
• Bouwstenen voor cultuurvisie en beleidsplan
• Kennis van het creëren van draagvlak bij collega’s, team en directie
• Uitwisselen van ervaringen met andere cursisten
• Handvatten om een breed aanbod samen te stellen
• Kennis van het aanbod van culturele instellingen en Kunstgebouw

Certificering
De ICC-cursus is erkend door OCW en wordt afgesloten met het certificaat Interne Cultuurcoördinator. Dit certificaat geeft voor leerkrachten in het basisonderwijs toegang tot de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider.
De ICC-cursus is ook als opleiding erkend door het Lerarenregister. Het succesvol afronden levert de leerkracht 50 registeruren op. registervdleraar

Overige informatie
Duur: 8 bijeenkomsten van 3 uur
Studielast: 50 uur
Doelgroep: leerkrachten

Cursusdata zijn op woensdagen van 13.30 - 16.30 uur
De volgende cursus start in mei 2019.
De cursusdata zijn: 22 mei 2019, 5 juni 2019, 11 of 19 september, 9 oktober 2019, 6 november 2019, 27 november 2019, In januari 2020 presentatie eigen school en 29 januari 2020.

Docent: Nelleke van Aken

Klik hier voor de ervaring van cursisten van de cursus 2019-2020

Bibliotheekoostland
Cultuureducatiemetkwaliteit
Fondsvoorcultuurparticipatie
Kunstgebouw