Inspiratiebijeenkomsten voor ICC-ers

Veel ICC-ers geven aan het leuk en leerzaam te vinden om regelmatig van gedachten te wisselen met andere cultuurcoördinatoren. Daarom organiseert de Cultuurtrein vanaf 2017 een aantal keer per jaar inspiratiebijeenkomsten voor ICC-ers.

De onderwerpen worden in gezamenlijk overleg bepaald en zijn onder meer:

  • Uitwisselen van ervaringen over cultuureducatie op school.
  • Hoe organiseer je het.
  • Hoe krijg je het team mee.
  • Best practices.
  • Uitnodigen van een gastspreker.
  • Volgen van een verdiepende workshop of training (onderwerp naar wens van de deelnemers). 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 november.
Onderwerp: workshop 21st century skills
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Plaats: Daltonschool De Tweemaster, Duivestein 25 2641 LG, Pijnacker

Bibliotheekoostland
Cultuureducatiemetkwaliteit
Fondsvoorcultuurparticipatie
Kunstgebouw