Co-teaching

Co-teaching wordt door de Cultuurtrein aangeboden wanneer de school aangeeft dat extra ondersteuning gewenst is bij het implementeren van een leerlijn.

De co-teaching wordt altijd op maat en in overleg met de ICC-er en evtentueel een aantal leerkrachten gemaakt. Deze extra begeleiding heeft tot doel een verdieping aan te brengen in het kunnen uitvoeren van een leerlijn. Co-teaching is altijd een vervolg en/of aanvulling op een teamtraining.

Bibliotheekoostland
Cultuureducatiemetkwaliteit
Fondsvoorcultuurparticipatie
Kunstgebouw