Deskundigheidsbevordering voor scholen

Scholen en schoolteams kunnen op diverse manieren door de Cultuurtrein worden begeleid en getraind. De Cultuurtrein heeft inmiddels een groot aanbod van doorlopende leerlijnen, teamtrainingen en co-teaching trajecten om de deskundigheid te vergroten. Inhoudelijke kennis en kunde worden tijdens inspiratiemiddagen en extra scholing voor ICC-ers en leerkrachten verdiept. Kijk onder de diverse items voor uitleg over dit aanbod.

Bibliotheekoostland
Cultuureducatiemetkwaliteit
Fondsvoorcultuurparticipatie
Kunstgebouw