Tijdens de cursus onderzoeken deelnemers hun unieke toegevoegde waarde en vertalen deze in nieuwe educatieve producten, die in relatie met de onderwijspraktijk worden ontwikkeld, uitgevoerd, getoetst en bijgesteld. Tevens vergroten deelnemers hun kennis en vaardigheden in de praktijk door met leerlingen uit het primair onderwijs te werken op een stageschool. Theorie en praktijkvoorbeelden worden met elkaar afgewisseld. Daarnaast wordt gewerkt met individuele en groepsopdrachten en is er ruimte voor discussie in de vorm van action learning. De deelnemers krijgen alle gelegenheid om eigen voorbeelden en dilemma’s in te brengen en kunnen gebruik maken van individuele coaching voor advies en reflectie. De cursus wordt door elke cursist afgesloten met de presentatie van een nieuw educatieproject dat op een basisschool is of wordt gerealiseerd.

Opbrengst cursus

- U verkent mogelijkheden in het toepassen van creatieve technieken bij het uitwerken van een idee voor een kunst- en cultuureducatief project.
- U leert adequate inhoudelijke keuzes te maken.
- U leert rekening te houden met ontwikkelingen in het primair onderwijs en leert inspelen op de belevingswereld van de doelgroep.
- U kunt, op basis van deze kennis, geschikte educatieve activiteiten opzettenU leert een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen of bewerken van lesmateriaal, geven en ontvangen feedback en een nieuw product in de markt zetten.

Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u beschikt over onderwijskundige en didactische kennis en vaardigheden.

Duur: 5 bijeenkomsten van 3 uur
Doelgroep: docenten van Centra voor de Kunsten/culturele instellingen, educatief medewerkers, afdelingshoofden, zelfstandig kunstenaars
Studiebelasting: 50 uur totaal
Deelnemers verwerven zelf een stageschool waar ze tijdens de cursus opdrachten uitvoeren.
Deelnemers ontvangen een cursusmap en bewijs van deelname.