Tijdens een teamvergadering of studiedag wordt op een speelse en open manier het huidige cultuurbeleid onder de loep genomen en wordt met het team onderzocht welke visie de school wil uitdragen betreffende het cultuureducatieonderwijs. De leerkrachten ervaren zelf het belang van cultuureducatie in het onderwijs.

De workshop bestaat uit een praktisch gedeelte waarbij de leerkrachten d.m.v. een aantal kunstzinnige oefeningen ervaringen opdoen met kunst en cultuur zoals b.v. omgaan met emoties, ‘out of de box‘ denken, verbeelding, kritisch denken, samenwerken e.d.

Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Wat verstaan we onder Cultuureducatie?
  • Wat kan cultuureducatie betekenen voor uw school en uw leerlingen?
  • Hoe kan cultuureducatie ingezet worden in uw school? (Denk daarbij ook aan integreren in andere vakken, groep doorbrekend onderwijs)
  • Met welke culturele bagage verlaat de leerling groep 8 en hoe wil de school dit realiseren?

De opbrengst van de worskhop is dat het team meer kennis heeft gekregen van cultuureducatie in het basisonderwijs en op de eigen school in het bijzonder en er een gezamenlijke keuze is gemaakt welke plek cultuureducatie op de school gaat innemen.