musical

In deze cursus van muziek- en dansschool Jay┬┤s Place bereiden leerlingen van groep 8 zich voor op een topprestatie bij de eindmusical. In een musical wordt gedanst, gezongen, toneel gespeeld en muziek gemaakt. In de lessen werken de leerlingen vooral aan dans, maar de docent besteedt ook aandacht aan zang en drama, presenteren en rolverdeling. Aan het eind van de cursus staan de kinderen stevig en vol zelfvertrouwen op het podium! In de lessen studeren de leerlingen samen een dans in aan de hand van leuke, korte oefeningen. Ze dansen, maar denken ook zelf na over emoties (boos, verbaasd, geschrokken, blij), muziek en bijpassende dansbewegingen. Zo zijn ze actief bezig en prikkelen we hun fantasie en creativiteit.

Optreden in een musical betekent dat de kinderen ook toneelspelen. Daarom gaan we ook aan de slag met presenteren en rolverdieping. Hoe sta je op het podium? Hoe loopt een oude vrouw, hoe loopt een meisje, wat is het verschil? Hoe lopen de leerlingen zelf? Ze worden zich bewust van hun eigen lichaamshouding en de manier van bewegen die bij hun persoonlijkheid past