De Cultuurtrein is een project voor basisscholen in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

  • Doel: werken aan implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie in het basisonderwijs.
  • Middel: de Cultuurtrein ondersteunt cultuuronderwijs voor basisschoolleerlingen in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland door vraaggericht trainingen, lessen, co-teaching, inspiratie en scholing aan te bieden en de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders te bevorderen.
  • Effect: leerlingen ontwikkelen via deze leerlijnen hun creatieve vaardigheden en leerkrachten vergroten via training en co-teaching hun deskundigheid op het gebied van cultuureducatie.

Dankzij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een aantal deskundigheidsbevorderingsprogramma’s voor leerkrachten gratis beschikbaar (zoals teamtrainingen, workshops en een inspiratiemiddag). Datzelfde geldt voor alle leerlijnen van de Cultuurtrein. De regeling voorziet ook in cultuurbegeleiders die scholen kosteloos advies geven bij de ontwikkeling en verankering van de cultuureducatie. Uit deze regeling financieren we een groot deel van de opleiding tot Interne Cultuurcoördinator (ICC'er).

De Cultuurtrein is in 2013 opgezet door Bibliotheek Oostland (in samenwerking met Kunstgebouw), in opdracht van de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.