OBS De WindeLogo de Winde in Nootdorp neemt sinds 2013 als kernschool deel aan de Cultuurtrein: de E-lijn. De intern cultuurcoördinatoren namen deel aan werkgroepen om de leerlijnen Dans, Literatuur en Beeldende Vorming te realiseren. Bovendien ontving het schoolteam trainingen en om de lessen uit de leerlijnen zelf te kunnen geven. En alle leerlingen kregen les van vakleerkrachten. Daarmee hebben de leerlingen en leerkrachten veel nieuwe ervaringen en kennis opgedaan.

In november 2016 hebben een aantal leerkrachten co-teaching ontvangen m.b.t. de lessen uit de leerlijn dans. Een vakleerkracht van Jay’s Place begeleidde en coachte de leerkrachten, zodat ze daarna beter getraind de lessen kunnen geven in de klas.

De leerlijnen dans, beeldende vorming en literatuur zijn inmiddels geborgd in het curriculum van de school en de lessen worden ieder schooljaar ingezet in cultuurmaanden:  “de maand van de dans”, “de maand van de beeldende vorming” en “de maand van de literatuur”.
Daarmee geeft de school op een heldere manier vorm aan het gebruiken van de leerlijnen in hun cultuureducatiebeleid.
In deze cultuurmaanden vinden ook nog andere culturele activiteiten plaats.
OBS de Winde neemt voor alle groepen KijkKunst af: de leerlingen uit groep 1 tot en met 8 genieten ieder jaar van een dans-, theater- of muziekvoorstelling. Of van beeldende kunst in de klas. De leerkracht van de groep verzorgt lessen rondom de voorstelling of het kunstwerk. KijkKunst wordt door Kunstgebouw aangeboden.
De groepen 6 gaan ook nog naar het Rijksmuseum en volgen de les “Proef de Gouden Eeuw”.  

Bij foto 1: een luchtige mobile maken in de stijl van Alexander Calder
Bij foto 2: cirkel painting, samen een kunstwerk maken
Bij foto 3: Bezoek van de groepen 6 aan het Rijksmuseum

kunst schilderende kinderen website  kunst schilderende kinderen website  kunst schilderende kinderen website