oosthoek logo

Alle fotos De Oosthoek

Cultuureducatie is voor KBS De Oosthoek een belangrijk onderdeel van het onderwijs.

Het is het streven van de school dat, naast de cultuureducatie die al op het rooster staat, alle culturele disciplines schoolbreed eens in de vier jaar extra aan bod komen. Door middel van kunstzinnige oriëntatie maken de kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten uit hun leefwereld en ze leren zich te uiten met aan het kunstzinnige domein ontleende middelen.

De komende jaren worden alle culturele vakken met het team besproken en opnieuw vastgelegd. De school gaan, daar waar nodig, op zoek naar nieuwe leerlijnen of methodes die aansluiten bij hun visie op cultuureducatie. De leerlijnen die de Cultuurtrein heeft ontwikkeld, gebruikt de school als basis. In samenwerking met de Cultuurtrein heeft het schoolteam in augustus 2016 een teamtraining beeldende vorming gevolgd; co-teaching beeldende vorming volgt in schooljaar 17-18.

De foto's zijn van de afsluiting van het project KUNST. (april 2017)

“De afgelopen weken zijn er veel lessen uit de map gehaald en iedereen is erg enthousiast bezig geweest. Zowel ouders, kinderen en leerkrachten zijn erg positief.”